Peter Náther

Miestnosť: I6
e-mail: nather@ii.fmph.uniba.sk

Učím:

ZS 2022