FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zvestovanie


zvestovanie

- odkaz boha ľuďom, vyjavenie jeho učenia, jeho vôle. Keďže podľa náboženského hľadiska odlišnosť a rozdiel medzi bohom a človekom, medzi prirodzeným a nadprirodzeným je nekonečný, môže ho prekonať iba boh, a pochopiť toto nadprirodzeno možno iba nejakým mimoriadnym spôsobom, prostredníctvom zvestovania.

Podľa predstáv starovekého Východu keď sa boh zjaví človeku a známi mu svoje meno, vkladá tým do rúk jeho moc. Starozmluvný Jahve odmietne vyjaviť svoje meno Jákobovi (1M 32,30),