FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Žurnalistika


žurnalistika = novinárstvo

- tvorivá činnosť zaoberajúca sa získavaním, spracúvaním a šírením aktuálnych infromácií prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie, filmu ap. ( L715;822).

Žurnalistika je predmetom vedy o žurnalistike.

---------------
žurnalistika>