FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zovšeobecňovanie


zovšeobecňovanie zovšeobecňovanie (FT)

- metodický postup získavania vedeckých pojmov, tvrdení, teórií, napr. prechod od indivíduí k triedam indivíduí.