FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zoocenóza


zoocenóza

- časť biocenózy; súbor všetkých živočíchov žijúcich v istej biocenóze, t. j. všetku živočíchy na určitom biotope Táto živočíšna zložka biocenózyje viazaná na rastlinnú zložku fytocenózu, ktorá priamo poskytuje potravu aspoň časti zoocenózy ( L165;544).