FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zóna najbližšieho vývoja


zóna najbližšieho vývoja

- obdobie, ktoré tesne predchádza novej vývojovej etape, kedy ľudský organizmus býva vnímavejší, citlivejší, pohotovejší zareagovať na podnety zvonka, takže sa dá nástup zmien urýchliť. Termín zaviedol L. S. Vygotskij.