FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Zodpovednos» (etika)


zodpovednos» ( etika)

- morálna vlastnos», ktorá predpokladá komplementárny vz»ah medzi skutkami človeka a jeho svedomím v intenciách morálneho systému, na ktorom človek nesúci zodpovednos» vedome a slobodne participuje a ktorý prijal ( L1281;299).