FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Znamienko (matematika)


znamienko ( matematika)

- symbol znamenajúci kladnos» (plus, +) alebo zápornos» (mínus, -) čísla (26) alebo výrazu (26); signum ( L410;32).