FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Znak jazykový


znak jazykový

- jednotka formálnej štruktúry jazyka ( morféma, slovo, spojenie slov, veta) majúca pomenúvaciu (nominatívnu, denominatívnu, referenčnú), významovú (signifikatívnu) a často aj dorozumievaciu (komunikativnu) funkciu; jazykový znak čosi nazýva, pomenúva - teda je korelátom výseku skutočnosti, a čosi manifestuje, realizuje, je organicky spätý s istou zložkou vedomia; konštituovaný je tromi typmi vzťahov: 1. ku skutočnosti, v tom i k správaniu ľudí a komunikačnému procesu, 2. k vedomiu odrážajúcemu poznávaciu činnosť ľudí, 3. k iným jazykovým znakom; podľa toho má jazykový znak tri typy " významu": denotatívny význam, signifikatívny význam a štruktúrny význam ( L536;71).

----------------
znak jazykový>