FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zmyslovosť (kant, i.)


zmyslovosť ( Kant, I.)

- jeden z dvoch zdrojov ľudského poznania (vedľa umu (19)) tvorený empirickými alebo zmyslovými vnemami, zložka vedomia (18), jeden zo základných momentov poznávania, ktorý spočíva vo vnímaní, v zmyslovej skúsenosti. Zmyslovosť je receptivita našej poznávacej schopnosti.

Látka poskytovaná zmyslovosťou je usporiadavaná vďaka čistým intuíciám alebo formám a priori, čiže vďaká času (18) a priestoru (18) ( L164;89 L719; 42).