FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zmysel výrazu (frege, g.)


zmysel výrazu ( Frege, G.)

- spôsob danosti významu výrazu; to, čím sa výrazy s rovnakým významom, napr. výraz "Dennica" a výraz "Večernica" (planéta Venuša) od seba líšia: výrazy "Dennica" a "Večernica" majú rovnaký význam (1), ale rôzny zmysel (1). Zmysel výrazu je výrazom vyjadrovaný, zatiaľ čo význam výrazu je výrazom označovaný ( L404; 22).