FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zmysel (pavilionis, r. i.)-i


zmysel ( Pavilionis, R. I.)-I

I1.
"Zmysel nechápeme ako časť istej abstraktnej 'sémantiky utvorivšieho sa jazyka', ale ako časť tzv. konceptuálnych systémov nositeľov jazyka." ( L156;4) I2.
Pavilionis "vypracúva teóriu zmyslu ako teóriu tvorby a fungovania konceptuálnych systémov" ( L156;6)