FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zmysel operatívny


zmysel operatívny

- zmysel, ktorý má istý znak v nejakom systéme znakov vtedy, keď sú známe syntaktické pravidlá pre jeho používanie a keď je známe, aké transformačné pravidlá platia pre tieto znaky. Existencia operatívneho zmyslu znaku je predpokladom toho, aby bolo možné vykonávať formálne transformácie so znakom; nie je však nevyhnutné, aby bol známy vztah medzi znakom a jeho eidetickým zmyslom. Dôležité je však vedieť, že znalosť prípustných operácií so znakmi nie je totožná so znalosťou prípustných operácií s vecami, ktoré sú týmito znakmi označované ( L646;213).