FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zmysel anagogický


zmysel anagogický zmysel anagogický (FT)

- najvyššia vrstva zmyslu vyčlenená pri výklad Biblie a vrstviaca sa nad zmyslom alegorickým. Anagogický zmysel textu Biblie je abstraktným zmyslom večného života a nebeského štátu ( L895;11).