FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zmysel


zmysel zmysel (FT)

- 1. (v biológii) orgán živej bytosti, ktorý prijíma podráženia; 2. logický, etický, kauzálny, teleologický, estetický významový útvar viažuci sa s dianím, vetou, slovom, dielom. Zmysel sa tu teda viaže na nositeľa zmyslu: náplň zmyslu možno podávať ako účel, hodnotu, ideu, podstatu. Metodicky najdôležitejší postup výskumu zmyslu je chápanie; 3. porozumenie človeka pre niečo (napr. zmysel pre humor, zmysel pre rodinu a pod.) ( L52;602-603).

---------
zmysel>