FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Zmluva (l965)


zmluva ( L965)

- právny úkon zakladajúci určitý (konkrétny) právny vz»ah medzi dvoma, príp. viacerými subjektmi. Zmluva je to, čo sa medzi jej úcastníkmi dohodlo. Fenomén zmluvy moľno chápa» tak v zmysle práva verejného, ako aj práva súkromného. Okrem toho poznáme aj medzinárodné zmluvy. V oblasti občianskeho a obchodného práva sa uplatňujú záväzkové (obligačné) zmluvy ( L965;327).