FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zložitosť


zložitosť zložitosť (FT)

- komplikovanosť, spletitosť, mnohotvárnosť ( L211;634); vlastnosť systému zahrnujúceho viaceré navzájom spoločne fungujúe systémy. Tieto systémy sú spravidla usporiadané veretikálne a hierarchicky, pričom hierarchicky najvyšší systém je riadiacou zložkou celého zložitého systému ( L534;496). Uvažuje sa aj o zložitosti funkcií, zložitosti algoritmov a i., pričom sa kladie dôraz na jej matematický opis (najmä v teórii zložitosti).

------------
zložitosť>