FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zlo (scott peck, m.)


zlo ( Scott Peck, M.)

- celkom extrémna forma lenivosti (160). Skutočne zlí ľudia nie sú iba pasivni, ale aktivne sa bránia akémukoľvek ustretovému pohybu. Na obranu svojej lenivosti - nezdravej časti svojho ega - sú ochotní urobiť čokoľvek. Namiesto toho, aby druhému pomohli, radšej ich vo svojom záujme zničia. Ak nemajú inú možnosť, ako sa vyhnúť bolesti spojenej s vlastným duchovným rastom, sú ochotní aj zabíjať. Pokušajú sa všetkými prostriedkami zlomiť a rozdrtiť duševné zdravie ľudí zo svojho okolia, pretože aj to ohrozuje integritu ich chorého 'ja'. Zlo je používanie politickej moci, t. j. vnucovanie vlastnej vôle ostatným pomocou otvoreného alebo skrytého nátlaku - s cieľom vyhnúť sa ústretovému kroku, vyhnúť sa podpore duchovného rastu. Obyčajná lenivosť je neláska; zlo je antiláska.

Existencia zla je prinajmenšom v tomto štádiu našej evolúcie nevyhnutná. Ak vezmeme do úvahy silu entropie a skutočnosť, že ľudia majú slobodnú vôľu, nemôže nás prekvapiť, že niektorí ľudia svoju lenivosť dobre ovládajú, zatiaľ čo iní sa o to ani nepokúsia. pretože entropia a evolučný prúd láskystoja proti sebe, je celkom prirodzené, že u väčšiny ľudí sú viac menej v rovnováhe. Existujú ovšem dva extrémy: malá skupina, pri tkorej celkom prevláda láska, a hřstka tých, u ktorých sa prejavuje takmer výlučne entropia (zlo). Vzhľadom k protichodnej povahe tychto síl je zároveň nevyhnutné, že medzi oboma extrémami dochádza k nezmieriteľnému boju. Zlo má rovnako prirodzenú nenávisť k dobru ako dobro k zlu.

Navzdory ohromnej sile entropie je jej extréma podoba, totiž ľudské zlo, pozoruhodne neúčinná ako spoločenská sila. V širšom meradle ľudskej evolúcie sa zlo napokon obracia samo proti sebe. Na každú dušu, ktorú zničí - a je ich mnoho - pripadá niekoľko ďlaších, ktoré sa vďaka tomu zachránia. Zlo ich totiž nechtiac varuje samo pred sebou ako maják pred zradnou plytčinou. Väčšina z nás cíti takmer inštinktivne zdesenie a poburenie, keď sa stretne so zlom. Ak si uvedomíme jeho pritomnosť a sme pred ním v strehu, tríbi to našu osobnosť a je to pre nás signálom, aby sme sa očistili. Bolo to koniec koncov práve zlo, ktoré vysdvihlo Krista na kríž a umožnilo nám tak, aby sme ho videli zďaleka. Naša osobná angažovanosť v boji proti zlu vo svete je jednou z ciest k násmu rastu ( L963;224-225).