FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zlo (mandeville, b. de)


zlo ( Mandeville, B. de)

- je v podmienkach sociálnej nerovnosti nielen nevyhnutné, ale aj užitočné ( L53;288).