FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Židovstvo európske


židovstvo európske

- skupiny alebo prúdy najmä aškenázskych Židov a sefardských Židov. Toto delenie je hlavne kulturne a jazykové, no obsahuje aj rozdiely v náboženskych zvykoch, synagogálnej službe a liturgii. Medzi príslušníkmi oboch vetví môžeme nájsť ortodoxných, reformovaných alebo inych Židov. Pred 2. svetovou vojnou tvorili Aškenázim asi 90% počtu Židov v Európe.