FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Žiarenie kozmické


žiarenie kozmické

- zložka hmoty galexie tvorená prúdom vysokoenergetických častíc vnikajúcich do zemskej atmosféry z kozmického priestoru ( primárne kozmické žiarenie) a častíc, ktoré vznikli v zemskej atmosfére interakciou primárneho kozmického žiarenia s časticami atmosféry (sekundárne kozmické žiarenie) ( L742;298).