FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Žiarenie g


žiarenie g = žiarenie gama

- elektromagnetické žiarenie s veľmi malou vlnovou dĺžkou (menšou ako
~ 10^(-10) m), v dôsledku čoho sa výrazne prejavuje jeho korpuskulárny charakter (prúd fotónov s vysokou energiou) a značná prenikavosť látkami; vzniká ako súčasť rádioaktívnych premien atómovych jadier, pri rôznych jadrových reakciách, pri anihilácii častíc (L715;819).