FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Zhodnos» (geometria)


zhodnos» ( geometria)

- vlastnos» geometrických útvarov, ktoré moľno premiestni» tak, aby sa navzájom kryli, kongruencia.