FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zenón z kitia


Zenón z Kitia na Cypre (asi 336 - asi 264 pr. n. l.)

- zakladateľ stoicizmu, resp. staršieho stoicizmu (školu nazvanú podľa STOA POIKILE = stĺpová chodba vyzdobená freskami založil v Aténach r. 308). Bol žiakom kynika Krateta z Téb, potom Stilpona a Diodora z megarskej školy a napokon platonika Polemona.

Z diela Zenóna sa nám zachovalo iba niekoľko zlomkov. Zenón rozlišoval tri časti filozofie: logiku, fyziku a etiku. Zenón zaviedol termín "pojem" (KATALÉPSIS). Podľa Zenóna je predstava (FANTASIA) odtlačok (TYPOSIS) veci v duši. Kritériom pravdy je podľa neho kataleptická predstava spojená s postihovaním skutočnosti.