FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zenit


zenit

- najvyšší bod nebeskej klenby nad pozorovateľom, ktorý je umiestnený na zemskom povrchu; protibodom zenitu je nadir; jeden z bodov horizontu ( L1255; 361-362).