FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zenbudhizmus


zenbudhizmus = zenový budhizmus

- najvýznamnejší plod japonskej budhistickej tradície, ktorý rozšíril jeho hlavný predstaviteľ Eisai (1141-1215). Zenbudhizmus sa podobá jóge, pretože sa snaží cestou vnútorného sebazdisciplinovania dospieť k zážitku jednoty s celým súcnom (satori). Podstatnou zložkou zenu je rozbitie vnútorného ja zasväcovaného človeka tým, že sa mu predkladá neriešiteľná otázka, zvaná kóan, na ktorej riešenie sa má bytostne sústrediť. Povedľa jógy je zenbudhizmus najzávažnejším a najpodnetnejším prúdom spirituality ázijského pôvodu.

Zen (po čínsky čchan, zo sanskritského dhjána), ktorý už v Číne dal vznik niekoľkým školám, sa dostal do Japonska v dvoch variantoch: rinzai zen a sótó zen ( L577;48).

---------------
zenbudhizmus>