FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Zemina


zemina

- zemná hmota, prs», pôda, hlina, rozpadnutá hornina ( L42;1399).