FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zelóti


zelóti (gr. horliví)

- židovská strana utvorená v čase okolo Ježišovho narodenia. Viedol ich Judáš Galilejský,, uvedený v knihe Skutky apoštolov (Sk 5,37). Spoločenstvo, ktoré sa prisne pridržiavalo Mojžišovho zákona, no malo silné politické zafarbenie, na rozdiel od apolitickej pasivity farizejov hlásalo ozbrojený boj. Aj ich pomenovanie svedčí o politickej netrpezlivosti. Ako netrpezliví, "horliví" necakali na nastolenie Mesiášovho pozemského panstva, božou vôľou, výlučnými ľubovoľnými božími skutkami. Stúpencom toho hnutia bol aj Ježišov učeník apoštol Šimon. Zelóti sa zúčastnili aj na židovskej vojne ( L50;205).