FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zdôvodnenosť


zdôvodnenosť

- konštituent logickej správnosti spočívajúci v primeranosti zákonu dostatočného dôvodu alebo v jeho rešpektovaní.