FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Zdôvodnenie dostatočné


zdôvodnenie dostatočné

- uvedenie výroku (alebo súhrnu výrokov), ktorý je očividne pravdivý a z ktorého logicky vyplýva zdôvodňovaný výrok. Pravdivos» dôvodu moľno alebo dokáza» experimentálne, prakticky, alebo ju vyvodi» z pravdivosti iných výrokov ( L53;574).