FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Závislosť funkčná


závislosť funkčná

- forma stálej vzájomnej súvislosti javov alebo veličín, ktoré sú výsledkom poznania (merania) týchto javov, pri ktorej zmena jedných javov alebo veličín vyvoláva určitú kvantitatívnu zmenu druhých. Funkčná závislosť sa objektivne prejavuje ako zákon, ktorý je presne kvantitatívne určený a možno ho principiálne vyjadriť ako rovnicu, spájajúcu dané veličiny alebo javy ako funkciu a argument ( L53;155).