FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Závislos»


závislos»

- podmienenos» istými podmienkami, činiteµmi. Istým druhom závislostí sa zaoberá napríklad statika.

------------
závislos»>