FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zavinenie


zavinenie

- v práve: vnutorný vztah človeka k porušeniu (ohrozeniu) právnej normy, ktorý má za nálsedok trestnú alebo civilnú zodpovednosť. Zavinenie mpže byť úmyselné (vôľa porušiť právnu normu) alebo zavinenie z nedbanlivosti ( L715;808).