FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Záujem (sociológia)


záujem ( sociológia)

- predmet, komplex predmetov alebo stav veci, ktorého dosiahnutie považuje jednotlivec alebo skupina za žiadúce alebo nevyhnutné pre svoj život a ktorý vyvoláva emócie, snahy a postoje smerujúce k jeho dosiahnutiu ( L161;118). Záujem je trvalejšie zameranie človeka na určitú oblasť predmetov alebo javov skutočnosti. Podstatným spôsobom prispieva k charakteristike osobnosti, obohacuje prežívanie človeka a podnecuje ho k aktivite. Ten istý záujem u rôznych subjektov môže vychádzať z rôznych potrieb. Dôležitými vonkajšími indikátormi záujmov sú: afektívne vzrušenie, pozornosť, zapamätanie, informovanosť, preferencia. Záujmy môžu byť z hľadiska času dočasné a trvalé; z hľadiska kvality hlboké (normatívne hľadisko) a povrchné (žiadúce a nežiadúce); z hľadiska kvantity singulárne a plurálne; z hľadiska priestoru lokálne, územné; podľa zamerania: umelecké, zberateľské, športové, vedecké, technické atď. ( L547;55-56).