FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Záujem (psychológia)


záujem ( psychológia)

- vzťah osobnosti k predmetu ako niečomu, čo má pre ňu význam a hodnotu. Zaujem súvisí so štruktúrou a dynamikou ľudských potrieb a s charakterom kultúrnych foriem a prostriedkov osvojovania si skutočnosti ( L715;807). Záujmy sú na rozdiel od pozornosti (173) dlhodobým zameraním na určité objekty a úzko súvisia s motívmi a s orientáciou osobnosti (173) ( L605;155).