FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zameranosť


zameranosť

- nevedomý, subjektívne priamo nepociťovaný spôsob vnímania, ktorý vzniká na základe predchádzajúcej skúsenosti indivídua ( L571;239).