FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zalitavsko


Zalitavsko

- krajiny svätoštefánskej koruny, resp. uhorské kráľovstvo ( Uhorsko, Sedmohradsko, Chorvátsko-Slavónia, Rjeka); názov 'Zalitavsko' je neoficiálny a používaný od rakúsko-uhorského vyrovnania 1867. Názov je odvodený od rieky Litavy, po ktorej prebiehala hranica medzi rakúskou a uhorskou casťou dualistickej rakúsko-uhorskej monarchie ( L715;804).