FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zaľadnenie štvrtohorné


zaľadnenie štvrtohorné

- zväčšený rozsah ľadovcov na Zemi v švrtohorách ako dôsledok ochladenia podnebia. V pleistocéne sa niekoľkokrát opakovalo, chladnejšie obdobia s maximálnym rozšírením ľadovcov ( glaciály) striedali miernejšie ( interglaciály). Povrch Zeme bol zaľadnený oveľa viac ako v súčasnosti aj ako počas treťohôr.