FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zákony keplerove


zákony Keplerove

- zákony pohybu planét okolo Slnka:

1. planéty sa pohybujú po eliptických trajektoriách okolo Slnka, ktoré je v ich spoločnom ohnisku;

2. plochy opísané spojnicou Slnko - planéta za rovnaký čas sú rovnaké;

3. pomer tretích mocnín veľkých polosí eliptických trajektórií sa rovná pomeru druhých mocnín ich obežných dôb.