FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zákon zachovania hybnosti


zákon zachovania hybnosti

- ak je výslednica F vonkajších síl nulová, je hybnosť p sústavy hmotných bodov konštantná ( L321;42).