FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zákon súladu výrobných vzťahov s charakterom výrobných síl


zákon súladu výrobných vzťahov s charakterom výrobných síl

- zákon, podľa ktorého platí, že ak výrobné vzťahy zodpovedajú výrobným silám, stimulujú ich pokrok, ak sa však dostanú s výrobnými silami do protirečenia, brzdia ich alebo vedú k ich rozvratu ( L53;576-577).