FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zákon prechodu kvantitatívnych zmien v kvalitatívne


zákon prechodu kvantitatívnych zmien v kvalitatívne

- jeden zo základných zákonov materialistickej dialektiky, podľa ktorého kvantitatívne zmeny v určitej kvalite vedú pri prekročení jej miery k prechodu tejto kvality do inej prostrednictvom skoku ( L645;334).