FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zákon negácie negácie


zákon negácie negácie

- jeden zo základných zákonov materialistickej dialektiky, podľa ktorého vývoj prebieha ako neustála negácia existujúcich kvalít, a to tým spôsobom, že určitá negovaná kvalita je znovu negovaná a vývoj tak takmer opakuje podstatné stránky pôvodnej kvality na vyššej úrovni.