FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zákon miery


zákon miery

- vyznačovanie sa jestvovania každého javu hranicami; bez hraníc by jav nebol tým, čím má byť. Keby jav prekročil túto hranicu, vytýčenú mieru, poprel by sám seba, stal by sa niečím iným, alebo by celkom zanikol. Všetko má svoju mieru, prirodné aj spolocenské javy. Mieru majú aj naše možnosti dosiahnuť isté ciele, mieru majú i medziľudské vzťahy. Každý vek má svoje naplnenie. Miera je chvejúca sa os, ktorá dostredivo púta a cibrí všetky možnosti v prospech celku existujúceho do chvíle, kým jeho čas nevyprší ( L1239;150-151).