FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zákon kirchhoffov


zákon Kirchhoffov

- zákon udávajúci vzťahy pre prúdy a napätia v uzloch a slučkách elektrických obvodov.

I. Kirchhoffov zákon: súčet prúdov v ktoromkoľvek uzle elektrického obvodu sa rovná nule.

II. Kirchhoffov zákon: súčet svorkových napätí prvkov elektrického obvodu v ľubovoľnej slučke sa rovná nule.

Obidva zákony sa používajú pri riešení elektrických obvodov ( L159;193).