FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zákon gravitačný


zákon gravitačný = Newtonov gravitačný zákon

- dva hmotné body o hmotnostiach m a m vo vzájomnej vzdialenosti r sú na- 1 2

vzájom priťahované gravitačnou silou F , ktorej veľkosť je priamo úmerná súči- g

nu ich hmotností a nepriamo úmerná druhej mocnine ich vzialenosti:

m m
1 2
F = k ÄÄÄÄÄÄÄ ;
g rý

veličina k sa nazýva gravitačná konštanta. Niekedy sa označuje G ( L321;47).

Gravitačný zákon platí pre celú slnečnú sústavu ( L206;560).