FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zákon fyzikálny


zákon fyzikálny

- vyjadrenie fyzikálnej zákonitosti. Každý fyzikálny zákon platí v určitej vymedzenej oblasti; v tejto oblasti platí bez výnimky a je experimentálne overiteľný. Väčšina fyzikálnych zákonov je formulovaná matematickým vzťahom medzi veličinami; fyzikálne zákony sa vyslovujú napríklad pre matematický hmotný bod ( L321;13 L1189;10).