FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zákon ekonómie času


zákon ekonómie času = zákon úspory času = zákon hospodárnosti

- všeobecný ekonomický zákon, podľa ktorého je nevyhnutné dosahovať maximum výsledku pri minime nákladov spolocenskej práce, ak sa má spoločnosť priaznivo vyvíjať, t. j. čo najúspornejšie využívať všetky potenciálne výrobné sily spoločnosti v súhlase so zásadou racionálneho hospodárenia; všetky úspory v spoločenskej vyrobe, t. j. úspory zhmotnenej a živej práce možno previesť na úsporu pracovného času ( L421;800).