FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zákon ekonomický všeobecný


zákon ekonomický všeobecný

- ekonomický zákon, ktorý je manifestáciou najvšeobecnejšej súvislosti medzi ekonomickými procesmi vo vedomí, ich najzákladnejšej podstaty, určitých celkom základných tendencií vo vývoji ekonomických procesov. Medzi všeobecné ekonomické zákony patrí napr. zákon ekonómie času, zákon hodnoty a i. ( L421; 764)