FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zákon ekonomický


zákon ekonomický

- vedecký zákon, ktorý je manifestáciou všeobecných, podstatných, nevyhnutných, relatívne stálych a opakujúcich sa súvislostí medzi ekonomickými javmi a procesmi. Termínom "ekonomický zákon" sa označuje aj to, čo sa v uvedenom vedeckom zákone manifestuje (porov. L421;142). Medzi oboma entitami treba rozlišovať: raz ide o významový útvar existujúci iba potiaľ, pokiaľ existuje aspoň jediné ľudské vedomie, raz ide zasa o to, výsledkom poznania čoho uvedený významový útvar je.